Skogforvaltning

Skog- og eiendomsforvaltning

Å eie skog, utmark og bygninger innebærer en langsiktig forvaltning av verdier. Rett forvaltning innebærer at en høster overskuddet av virksomheten, samt ivaretar eiendommens ressurser.

Øverby skog AS forvalter i dag ca 144 000 da fordelt på 53 eiendommer i Telemark, Buskerud og Vestfold.
Vi bistår flere større grunneiere med ulike tjenester, og tilbyr en personlig og faglig forankret bistand. Høy kompetanse og lang erfaring gir grunneier et godt sluttresultat.

Forvaltning

Vi tar på oss forvaltning av skogeiendommer. Alle skogsoperasjoner: Vi bistår med å gjennomføre avvirkning – kontakt med entreprenører, tømmersalg – kontakte virkeskjøpere, skogkultur, veier, utleie jakt og fiske og hytter med mer. Vi kan i tillegg representere grunneier i ulike fora og ivareta eiendommens interesser.

Konsulentoppdrag

Vi kan ta påta oss planlegging av skogsbilveger, bistand i forhold til eiendomsspørsmål, vurdering av skog, samt andre oppdrag knyttet til skog- og utmark.

Har du råd til å tape tusenvis av kroner, som følge av at du ikke driver skogen på en fornuftig måte?